4 chiến lược chất lượng cao để tạo khách hàng tiềm năng
Categories
Marketing

Cuối cùng, mục tiêu của chiến dịch marrketing là khuyến khích người dùng chuyển đổi. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể khiến mọi người chuyển đổi, trước tiên bạn cần họ trở thành khách hàng tiềm năng. Nhưng chính xác khách hàng tiềm năng là gì và làm thế nào bạn có thể có […]

Marketing cho doanh nghiệp nhỏ: Giới thiệu
Categories
Marketing

Như với bất kỳ doanh nghiệp nào, mục tiêu của công ty bạn là tạo ra doanh thu — nhưng bạn không thể làm điều đó nếu mọi người thậm chí không biết bạn tồn tại. Để có bất kỳ nỗ lực nào trong việc tạo ra lợi nhuận, điều cần thiết là phải marketing […]

Cách lập kế hoạch ngân sách marketing trong 6 bước đơn giản: Hướng dẫn năm 2023
Categories
Marketing

Những gì bạn nhận được.  Đảm bảo ngân sách của bạn được sử dụng một cách khôn ngoan bằng cách tập trung chi tiêu vào các kênh mang lại lợi nhuận cao, sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa, phân bổ ngân sách để giữ chân khách hàng và thích ứng với các xu […]