17 tuổi mình đã có những gì?

Đây là bài viết đầu tiên của mình, đánh dấu mình chính thức bước qua tuổi 18, nên mình nghĩ là mình sẽ viết về những thứ mình đã làm được trong năm vừa qua. Chỉ trong một năm, mình đã đạt được những thứ mình ao ước có được trong 2 năm trước đó.

%d bloggers like this: