Cách sử dụng Google Analytics 4 (GA4)

Categories
Marketing

Trong bài viết này, nhóm marketing trên internet của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tổng quan rất cơ bản về cách sử dụng Google Analytics 4. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm! Google Analytics là gì? Google Analytics là một trong những công cụ marketing kỹ thuật số được sử dụng […]