Điểm quan trọng về Core Web Vitals là gì?

Categories
SEO

Điểm Core Web Vitals tốt là gì? Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất dưới 2,5 giây Độ trễ đầu vào đầu tiên dưới 100 mili giây Tương tác với Sơn tiếp theo dưới 200 mili giây Thay đổi bố cục tích lũy nhỏ hơn 0,1 Bạn có biết rằng 83% người dùng mong […]

9 xu hướng marketing video cho năm 2024

Categories
Marketing

Xu hướng marketing video đã xuất hiện trong nhiều năm nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thay đổi. Khi công nghệ phát triển và thị trường mở rộng, các xu hướng marketing video mới liên tục xuất hiện. Đối với các doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là luôn có những cách […]

Kỹ thuật marketing là gì và bạn nên sử dụng nó như thế nào?

Categories
Marketing

Hồi còn học đại học, tôi luôn mong muốn được làm việc trong lĩnh vực content kỹ thuật marketing sau khi tốt nghiệp. Tôi đã tham gia một vài lớp viết content kỹ thuật chuẩn SEO khác nhau và mô tả LinkedIn của tôi trong thời gian dài nhất bao gồm cụm từ “Người viết […]