Cách đánh dấu lược đồ dữ liệu có cấu trúc cho các trang trên trang web của bạn

Categories
SEO

Thông tin chính Việc sử dụng đánh dấu lược đồ sẽ cải thiện thứ hạng của công cụ tìm kiếm bằng cách cung cấp ngữ cảnh cho Google về các trang trên web của bạn nhưng việc triển khai không đúng có thể tác động không tốt đến lưu lượng truy cập trang web và […]