6 công cụ wireframe tốt nhất cho quy trình thiết kế web hiệu quả

Categories
Thiết Kế Web

Wireframe là một bước quan trọng trong quá trình thiết kế và phát triển web. Hãy coi đây là bước đầu tiên tạo tiền đề cho một trang web được thiết kế tốt nhằm thúc đẩy lưu lượng truy cập đủ điều kiện và chuyển đổi khách truy cập trang web. Tuy nhiên, nhiệm vụ […]